O obxectivo deste servizo e mellorar a colaboración entre os profesionais do Centro e as familias das persoas con discapacidade, promovendo unha intervención efectiva que mellore e favoreza o clima familiar, ofrecendo información e orientación, apoio emocional, formación a familiares, conciliación e respiro.