Aspromor conta cun servizo de respiro familiar, dirixido a familiares que conviven con persoas con discapacidade, co fin de facilitar a conciliación da súa vida persoal, familiar e laboral.

O obxectivo é facilitar ás familias servizos de atención temporal, favorecendo e mellorando as relacións familiares e sociais. Ademais permite prever e/ou paliar situacións de crises persoais e/ou familiares. Desta forma, favorécese a calidade de vida no núcleo familiar tanto da persoa con discapacidade como do seu entorno.

A duración deste servizo ven marcada pola situación familiar segun as súas necesidades e a dispoñibilidade do Centro para poder prestar o servizo.