O Programa de Voluntariado vai dirixido a acoller a todas aquelas persoas que desexan empregar o seu tempo libre de forma responsable e desinteresado en actividades a favor das persoas con discapacidade para a súa plena inclusión.

A integración das persoas con discapacidade é un dos maiores retos da nosa sociedade. Por esa razón a figura das persoas voluntarias é clave neste proceso.