Aspromor dispón dunha vivenda para prestar este servizo a aqueles/as usuarios/as que queiran desenvolver un proxecto de vida independente. A vivenda está equipada con todo o necesario para realizar un plan de vida autónomo que lles axude a mellorar a súa calidade de vida.