A psicomotricidade céntrase no desenvolvemento das capacidades de expresión, creatividade e mobilidade a partir do uso do corpo. Isto permite coñecer o noso corpo en canto ao movemento, ademais de mellorar a coordinación, a motricidade e a axilidade dos /das usuarios/as.

Os/as usuarios/as traballan a psicomotricidade transversalmente nas diferentes actividades que se desenvolven no Centro, favorecendo o seu desenvolvemento persoal.