Debido á dispersión xeográfica dos Concellos aos que atende Aspromor é necesario prestar un servizo de transporte. O noso Centro conta con varias furgonetas que fan tres rutas diarias. Establécese un servizo de transporte pola mañá e outro pola tarde entre as localidades de orixe das persoas usuarias e as instalacións do Centro Ocupacional e Centro de Día.