O Centro Ocupacional mantén un taller permanente de elaboración de fregonas no que os/as usuarios/ as do Centro desenvolven unha actividade semiproductiva. Cada usuario realiza unha tarefa diferente adaptada ás súas capacidades. O resultado final vai destinado ao mercado galego grazas á colaboración da empresa GADISA que compra e distribúe a produción de fregonas que se fan neste taller.

Este taller está destinado a persoas con necesidades de apoio intermitentes ou limitadas, cun nivel de autonomía e capacidades para participar neste tipo de actividade.

Os obxectivos xerais desta actividade son adquirir hábitos, destrezas e aptitudes beneficiosas desde o punto de vista psico-social e realizar un traballo real destinado ao mercado.

Deixa unha resposta

*