Aspromor dispón dunha vivenda tutelada para prestar servizos a aqueles usuarios/ as que teñen certa independencia na súa vida diaria. A vivenda está supervisada por unha monitora que apoia aos usuarios/ as neste proxecto co obxectivo de realizar un plan de vida independente que lles axude a mellorar a súa calidade de vida.

A función da monitora consiste en orientar e axudar aos usuarios/ as nas tarefas relacionadas coas habilidades de vida diaria, intervindo na hixiene tanto persoal como doméstica, na alimentación, no control do gasto así como en todas as aprendizaxes que require o desenvolvemento dunha vida independente.

Deixa unha resposta

*